Business Coaching

Een bedrijf winstgevend maken (en houden) is lastig.  Eigenaren in het segment MKB worstelen met dit vraagstuk. EuroSpotter verzorgt business coaching waarbij wordt gekeken naar de "onontdekte pareltjes" die niet in de etalage staan. 

De grootste problemen van ondernemers:

  1. Winstgevende producten en / of diensten zoeken (het verdienmodel of bedrijfsmodel).
  2. Te veel onbetaald werk (website, administratie, marketing, netwerken, belastingen, enz.),
  3. Te weinig tijd en budget om werk uit te besteden.
  4. Goed uitbesteden kost ook tijd.

Alles wordt anders als ik meer betaalde opdrachten krijg zodat ik werk kan uitbesteden. 

Business Coaching van EuroSpotter richt zich op meer omzet op korte termijn met een minimum aan inzet en investeringen. Het dilemma van KIP / EI wordt hierdoor doorbroken. 

In een heldere samenhang wordt in korte tijd een scan / plan gemaakt met behulp van MindMapping, een SWOT analyze en een marketing (communicatie)plan.

PS: Marketing is meer dan verkopen (het omvat de juiste positionering van een product / dienst, in een markt met de juiste prijs en het promoten van deze mix). De bekende vier P's. Deze zijn in de marketing verder uitgebreid met o.a. Package, Partners, Presentatie, Personeel, Periferie (omgeving), Proof (bewijs  voor diensten). 

If  you want to break free, contact me :)