Goede website steeds belangrijker

Oude websites verliezen snel hun kracht

Het gebruik van mobiele apparaten zoals SmartPhones en tablets neemt enorm toe. Heel veel websites zijn hierop (nog) niet aangepast. Veel websites dateren nog van enkele jaren geleden en veel website bouwers bouwen nog steeds websites volgens de oude vertrouwde methode. Helaas gaat het erg snel met de ontwikkelingen. Niet meegaan is achteruitgaan. Veel mensen zitten tijdens hun verloren uurtjes op Internet te kijken. Is uw website hier niet op aangepast dan verliest u hierdoor mogelijk klanten. De magische woorden hiervoor zijn: Responsive website en HTML5

Meer zichtbaarheid met een goede website

Een goede website dient goed zichtbaar en leesbaar te zijn op mobiele apparaten zoals SmartPhones en tablets.